Tuyển Senior Graphic Designer

Tuyển Senior Graphic Designer

* Mô tả chi tiết công việc – Thiết kế giao diện của hệ thống phần mềm thuộc dự án công ty đang làm việc với đối tác Nhật Bản....