TUYỂN DỤNG PHP Developer (MVC, MySQL, Laravel ,WordPress)

TUYỂN DỤNG PHP Developer (MVC, MySQL, Laravel ,WordPress)

【Mô tả chi tiết công việc】 – Tham gia vào các dự án làm việc với đối tác Nhật Bản. – Xây dựng website, API server sử dụng ngôn ngữ...