Beetech's Life

Những trải nghiệm đầu tiên về môi trường làm việc tại công ty IT Nhật Bản
Những trải nghiệm đầu tiên về môi trường làm việc tại công ty IT Nhật Bản - Vương Khánh Bằng- CEO Beetechsoft.
Hiện thực hóa giấc mơ cùng chương trình thực tập sinh tài năng tại Beetech
Một trong những mong muốn của Beetech trong quá trình hoạt động và phát triển, đó chính là xây dựng một môi trường giúp cho những nhân sự trẻ được học hỏi và phát huy tài năng của mình.